Walne Zebranie Sprawozdawcze 2018

21.02.2018 roku w sali konferencyjnej OM PZW na ul. Twardej odbyło się Walne Zebranie członków naszego koła. W drugim terminie, o godz 18.00, Prezes naszego Koła, oficjalnie rozpoczął spotkanie i przekazał przewodniczenie zebraniu koledze Michałowi Andrzejewskiemu.

Po wyborze członków Komisji Uchwał i Wniosków, Komisji Mandatowej oraz Komisji Skrutacyjnej, przystąpiliśmy do wysłuchania sprawozdań.
Jako pierwszy głos zabrał Prezes Koła Waldemar Sobolewski. Podsumował działalność koła za 2017 rok we wszystkich obszarach.
Następnie Skarbnik, Mariusz Stachowiak przedstawił sprawozdanie z finansowej działalności koła, omówił również nowe przepisy, zarówno dotyczące wysokości składek członkowskich jak i zmian prawnych, które obowiązywać będą w 2018r, w szczególności wchodzących w życie w maju zasad ochrony danych osobowych (RODO).

W imieniu Komisji Rewizyjnej koła, sprawozdanie z działalności nadzorczej przedstawiła Przewodnicząca KR – Małgorzata Sochacz.
Ostatnim sprawozdaniem zarządu, było podsumowanie działalności sportowej Kola, przedstawione przez Kapitana Sportowego, Wiesława Sochacza. Oprócz podsumowania działań w 2017 roku, po omówieniu odbytych zawodów, przedstawił plany sportowe na 2018 rok.

Po sprawozdaniach Zarządu przyszedł czas na wnioski podlegające decyzji Walnego Zgromadzenia, wymagające ogólnej dyskusji i głosowania. Ważną sprawą, wymagającą wspólnej zgody, było dodanie do punktacji obowiązującej w rywalizacji o Grand Prix Koła. Od 2018 roku za uczestnoctwo w zawodach będą przyznawane punkty, aby premiować członków naszego koła, aktywnie uczestniczących w ogólnej rywalizacji. Przegłosowaliśmy również wnioski o przyznanie odznaki PZW dla Kapitana Sportowego, za ogromny wkład w rozwój naszego koła i działalności sportowej oraz włączenie kolegi Janusza Kręźlewicza do składu Zarządku Koła. Ogólna dyskusja dotyczyła też poszukiwania nowych łowisk, które mogłyby być miejscem na rozgrywanie zawodów w przyszłych latach.

Tradycyjnie, zakończeniem Walnego Zgromadzenia było wręczenie nagród dla zwycięzców w rywalizacji o Grand Prix Koła w 2017 roku. Najlepsi wędkarze zostali nagrodzeni efektownymi pucharami. Kolejny raz bezapelacyjnym zwycięzcą został kolega Rafał Zajkowski. Niezwykle emocjonująca rywalizacja do ostatnich zawodów rozegrała się także o drugie miejsce. Ostatecznie kolega Wiesław Sochacz wyprzedził kolegę Waldka Sobolewskiego o 4 punkty. Wszystkim kolegom serdecznie gratulujemy.

Pełne wyniki klasyfikacji Grand Prix 2017

 

Wasze komentarze (2)
  • Gocha** S***
    9 miesięcy temu
    Wielkie dzięki za serdeczne słowa. Miło się z Wami spotykać nad wodą i oby to się działo jak najczęściej. Oby nasza współpraca między kołowa była taka jak do tej pory a może, jak się postaramy, to może być jeszcze lepsza… No nie, bez przesady, po co takie oficjalne słowa… tak jak teraz jest fajnie i będzie pewnie bardziej fajniusio. No to do zobaczenia na wspólnych zawodach 33 i 43-ki trójki.
  • Administrator Koła PZW nr 33
    10 miesięcy temu
    Składamy serdeczne podziękowania Zarządowi i Członkom Koła nr 43 Środowiskowe za dotychczasową współpracę, zaufanie, znakomite relacje, a przede wszystkim za okazaną życzliwość i przyjazną atmosferę. Dziękujemy